Bent u op zoek naar een warme school waar kwaliteit, leerplezier, samenwerken en betrokkenheid voorop staan ? Dan bent u zeker welkom in Invento basisschool Vennebos.

In een rijke leeromgeving bieden we je kind de kans om op eigen tempo te ontwikkelen.

Vennebos bevindt zich net buiten het centrum van Schilde in een prachtige, groene omgeving. Op onze campus zijn een kinderdagverblijf, basisschool en secundaire school aanwezig. Uw kind kan dus bij ons terecht van 0 tot 18 jaar.

PESTEN : DAT KAN NIET OP ONZE SCHOOL !

We streven in onze school naar een pestvrije omgeving voor onze leerlingen. We voorkomen pesten door voortdurend te werken aan een positieve groepssfeer. In onze school werken we aan sociale vaardigheden door middel van slogans, deze worden eigengemaakt tijdens lessen drama (rollenspelen), in de poppenkast, tijdens klasgesprekken,… . Het schoolteam biedt steeds een luisterend oor aan kinderen en ouders. Samen leren we onze kinderen zoeken naar oplossingen. We besteden ook aandacht aan pesten via sociale media en nemen deel aan ‘de week tegen pesten’.

Enkele troeven van onze school!

ruime klaslokalen
een fijne schoolsfeer met bijzondere aandacht voor beleefde omgangsvormen
open communicatie
zachte overgang tussen kleuterklas en eerste leerjaar


veel groene speelruimtenieuw slaapklasje voor de allerkleinsten

een doordacht milieu- en verkeersopvoedingsbeleid

oog voor elk kind


doelgerichte didactische uitstappenvrije keuze aan levensbeschouwelijke vakken