Welkom op de pagina van ons schoolreglement!

In het schoolreglement vindt u alle afspraken terug waarvan u op de hoogte moet zijn.

Het schoolreglement wordt jaarlijks herbekeken. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief waarin u gevraagd wordt te tekenen voor akkoord met het schoolreglement.

Voor extra informatie of toelichting kan u steeds contact opnemen met de directie, Christine Claessens.