Welkom in de gele klas bij juf Sara!

Hier zijn de zeteltjes, de postkaftjes en de deur geel. Het schaapje ‘Flonflon’ is het klasvriendje, zij spreekt Frans.

In de derde kleuterklas laten we kleuters zichzelf verder ontplooien en ontwikkelen. Tegelijkertijd maken we hen ook klaar voor de overstap naar het eerste leerjaar. Werken aan zelfstandigheid, werkhouding, concentratie, leergierigheid, taalvaardigheid, betrokkenheid en emotioneel welzijn zijn hier dan ook heel belangrijk. De kleuters worden via het hoekenwerk begeleid om deze disciplines onder de knie te krijgen. Zelfstandig hun taakjes kunnen en willen plannen wordt een must. Elk kind doet dit op zijn eigen tempo en niveau. Daarnaast zorgen we voor een aangename sfeer en warm klasklimaat zodat de kinderen graag naar school komen.

Op vrijdag zal juf Bieke de taken van de klas en de zorg voor de kleuters op zich nemen.
Juf Katrien, de zorgleerkracht, zorgt voor extra begeleiding doorheen het schooljaar.