Welkom in het tweede leerjaar bij juf Katrien! 

Welkom in het tweede leerjaar. In onze klas rekenen we tot 100 volgens het principe van de ijsbergdidactiek. In het winkeltje in de klas oefenen we met euro’s, gewichten en inhouden. Koning Bold leert ons alle hoofdletters en zorgt er mee voor dat we heel mooi schrijven. De lessen WO trachten we nog leuker te maken door verschillende uitstapjes te doen. Op vrijdagmiddag leven we ons muzisch uit. Vaak doen we dit samen met het eerste leerjaar in verschillende groepen die wekelijks doorschuiven. Woensdag en donderdag werken we aan ons zelfstandig werk. Dit gebeurt meestal klasdoorbrekend met het 1ste leerjaar. Op dat moment is juf Bieke er ook bij om ons extra te helpen als het nodig is. Kom zeker eens een kijkje nemen bij juf Katrien