Onze school heeft heel wat enthousiaste ouders. Daar zijn we enorm blij om!

We hebben een oudervereniging (OV) die ons helpt met het organiseren van activiteiten zoals Halloween, winterwonderland en het schoolfeest.
De opbrengst wordt ook steeds goed besteed : fietsjes voor de kleuters, een groot speeltuig op de speelplaats van de lagere school, kasten voor de voor- en nabewaking,… en zoveel meer! 

Wil je graag meer weten, wil je je graag aansluiten bij deze enthousiaste oudervereniging? 

Meer info bij Linda Van Roy (voorzitter OV) : 
ovz@vennebos.be
Rekeningnummer : BE92 735037329123