We hebben momenteel nog plaats in de volgende klassen:

Overzicht vrije plaatsen 2022-2023

Klas
Aantal reeds ingeschreven leerlingenMaximumcapaciteit
Aantal vrije plaatsen
KP8 (geboortejaar 2020)2416
K119 (geboortejaar 2019)245
K216248
K3112413
L12624wachtlijst
L218246
L32524wachtlijst
L421243
L52524wachtlijst
L62424wachtlijst

Inschrijven? Of wenst u verdere informatie? Neem gerust contact op met de school.
Bekijk zeker het filmpje op onze welkom pagina en zo kan u alvast de sfeer opsnuiven van onze gezellige school.

Uw peuter aanmelden?
Peuters met geboortejaar 2020 die starten in de loop van volgend schooljaar kunnen aangemeld worden. Inschrijving gebeurt volgens de voorrangsregels.

De inschrijving wordt definitief na ondertekening van de nodige documenten.

Instapregeling 2,5-jarige kleuters
Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2,5 jaar bereiken. Ze kunnen instappen na de eerst komende schoolvakantie.

Voor alle peuters geboren in 2020 organiseren we een aantal wenmomenten tijdens de schooluren. Op die momenten mogen (groot-)ouders samen met hun kindje een keertje in de klas komen spelen. De kindjes kunnen ook al eens een kijkje nemen in het nieuwe slaapklasje in onze kleuterblok.
Omwille van praktische redenen willen we u vragen om telefonisch een afspraak te maken.

Data wenmomentjes : 24/10/22 – 19/12/22 – 23/01/23 – 13/02/23 – 27/03/23 – 15/05/23
Meer info : 03/383 08 15

Wij hopen dat uw peutertje zindelijk is op de instapdatum.
Uiteraard hebben wij er alle begrip voor dat het voor een peuter de eerste dagen even wennen is en ongelukjes mogelijk zijn. Op school wordt de zindelijkheid getraind door regelmatig een bezoek te brengen aan het toilet. Mogen wij vragen om uw kindje pamperbroekjes te laten dragen moest dit nog nodig zijn. Een zakje met reservekledij voorzien is handig, zo is een ongelukje vlug verholpen.


Heeft u kindje nood aan een middagdutje? Ons gezellig slaapklasje staat klaar om uw kind de nodige rust te bieden.

Voorrangsregels bij inschrijving

Vanaf 1 februari 2023 kan er al aangemeld worden voor de groepen die voldoen aan volgende voorwaarden: 

  • broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen 
  • kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatsmedewerkers, … 

Vanaf 1 maart 2023 kan er worden aangemeld  voor leerlingen die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.  

Na de aanmeldingsprocedure kan uw kind worden ingeschreven, tenzij de klaslimiet is overschreden (zie tabel boven). Uw kind komt dan automatisch op de wachtlijst terecht.  

Inschrijvingen
Om in onze lagere school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs. Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar schoolloopbaan in de kleuter- en de lagere school, tenzij hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt. De inschrijving gebeurt door de moeder, vader of voogd van de leerling.

Wat is er nodig voor de inschrijving?
  • Identiteitskaart van het kind + gegevens en identiteitskaart van de ouder(s)
  • Rapport van de vorige school (indien van toepassing)

Taalbeleid

De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren.