Rondleiding, informatie:

Als u vragen heeft betreffende onze school of als u nieuwsgierig bent, aarzel dan niet en neem contact met ons op. 
Wij zijn altijd bereid om, na afspraak, samen met u rond de tafel te zitten of u een rondleiding te geven.

  • Na afspraak via 03/383.08.15 of mail naar directie@vennebos.be
  • Alle schooldagen van 8u30 tot 16u00

Inschrijvingen:
Om in onze lagere school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert ook dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren. De inschrijving gebeurt door de moeder, de vader of de voogd van het kind. Bij de inschrijving brengt u de identiteitskaart van het kind mee. Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar schoolloopbaan in de kleuter- en de lagere school, tenzij hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt.

Wat neem ik mee?

  • Identiteitskaart van het kind + gegevens van de ouders
  • Rapport van de vorige school

Instapregeling tweeënhalfjarige kleuters
Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2½ jaar bereiken. Ze kunnen instappen na de eerst komende schoolvakantie.

Wij hopen dat uw peutertje zindelijk is op de instapdatum.
Uiteraard hebben wij er alle begrip voor dat het voor een peuter de eerste dagen even wennen is en ongelukjes mogelijk zijn. Na een week is dit meestal opgelost.