We hebben momenteel nog plaats in de volgende klassen:

Overzicht vrije plaatsen 2023-2024

Klas
Aantal reeds ingeschreven leerlingenMaximumcapaciteit
Aantal vrije plaatsen
KP11 (geboortejaar 2021)2413
K122 (geboortejaar 2020)242
K220244
K320244
L118246
L22424wachtlijst
L317247
L42624wachtlijst
L521243
L62424wachtlijst
Onder voorbehoud van wijzigingen. Na 16 mei zijn er nog wijzigingen mogelijk indien er aanmeldingen zijn die niet tot een inschrijving hebben geleid.

Inschrijven? Of wenst u verdere informatie? Neem gerust contact op met de school.
Bekijk zeker het filmpje op onze welkompagina, zo kan u alvast de sfeer opsnuiven van onze gezellige school.

Nieuwe regeling aanmeldingsprocedure

Voor schooljaar 2023-2024 is het voor scholen die een capaciteitsbeperking invoeren verplicht om een elektronische aanmeldprocedure op te starten en dit samen met alle andere scholen uit de gemeente die een capaciteitsbeperking invoeren.

Tijdspad aanmeldingsprocedure

Een woordje uitleg bij de procedure

De aanmeldingsperiode loopt van 28 februari tot en met 21 maart. De school brengt u ten laatste op  28 maart op de hoogte. 

Inschrijving: 

Indien u een ticket hebt verkregen via het aanmeldingssysteem dan kan u uw kind komen inschrijven van 24 april tot en met 15 mei. 

U kan hiervoor terecht op het secretariaat van de school op de volgende data: 

Maandag 24 april van 9u tot 12u en van 14u tot 16u 

Vrijdag 28 april van 9u tot 12u  

Dinsdag 2 mei van 14u tot 16u 

Donderdag 4 mei van 9u tot 12u 

Maandag 8 mei van 9u tot 12u 

Vrijdag 12 mei van 14u tot 16u 

Maandag 15 mei van 9u tot 12u 

Gelieve hiervoor telefonisch een afspraak te maken 03/383.08.15. 

 Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot inschrijven binnen deze periode, vervalt het recht dat u via de aanmeldingsprocedure heeft verworven. U kan dan pas terug inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode die dan van start gaat vanaf 16 mei 2023, er kan dan echter geen garantie geboden worden dat de plek nog vrij is.  

Indien u geen plaats hebt verkregen via het aanmeldingssysteem dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Indien blijkt, na de inschrijvingsperiode die loopt tot en met 15 mei, dat u in aanmerking komt voor plaatsen die terug beschikbaar zijn gekomen, wordt u telefonisch gecontacteerd door de school. U mag ook steeds zelf contact opnemen met de school.  

Ouders die geen gebruik hebben gemaakt van de aanmeldingsperiode kunnen via de vrije inschrijving hun kind inschrijven in de school.  

De vrije inschrijving start vanaf 29 maart en is enkel van toepassing voor plaatsen waar geen ticket voor werd gereserveerd. Indien een ticket binnen de opgegeven termijn (van 24 april tot en met 15 mei) niet werd verzilverd door de rechthebbende, dan komt de plaats terug vrij vanaf 16 mei en wordt u daarvan op de hoogte gebracht.  

Voorrangsregels bij inschrijving

Vanaf 1 februari 2023 kan er al aangemeld worden voor de groepen die voldoen aan volgende voorwaarden: 

  • broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen 
  • kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatsmedewerkers, … 

Vanaf 28 februari 2023 kan er worden aangemeld  voor leerlingen die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.  

Uw peuter aanmelden?
Peuters met geboortejaar 2021 die starten in de loop van volgend schooljaar kunnen aangemeld worden. Inschrijving gebeurt volgens de voorrangsregels.

De inschrijving wordt definitief na ondertekening van de nodige documenten.

Instapregeling 2,5-jarige kleuters
Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2,5 jaar bereiken. Ze kunnen instappen na de eerst komende schoolvakantie.

Voor alle peuters geboren in 2020 organiseren we een aantal wenmomenten tijdens de schooluren. Op die momenten mogen (groot-)ouders samen met hun kindje een keertje in de klas komen spelen. De kindjes kunnen ook al eens een kijkje nemen in het nieuwe slaapklasje in onze kleuterblok.
Omwille van praktische redenen willen we u vragen om telefonisch een afspraak te maken.

Data wenmomentjes : 24/10/22 – 19/12/22 – 23/01/23 – 13/02/23 – 27/03/23 – 15/05/23
Meer info : 03/383 08 15

Wij hopen dat uw peutertje zindelijk is op de instapdatum.
Uiteraard hebben wij er alle begrip voor dat het voor een peuter de eerste dagen even wennen is en ongelukjes mogelijk zijn. Op school wordt de zindelijkheid getraind door regelmatig een bezoek te brengen aan het toilet. Mogen wij vragen om uw kindje pamperbroekjes te laten dragen moest dit nog nodig zijn. Een zakje met reservekledij voorzien is handig, zo is een ongelukje vlug verholpen.


Heeft u kindje nood aan een middagdutje? Ons gezellig slaapklasje staat klaar om uw kind de nodige rust te bieden.

 

Inschrijvingen
Om in onze lagere school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs. Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar schoolloopbaan in de kleuter- en de lagere school, tenzij hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt. De inschrijving gebeurt door de moeder, vader of voogd van de leerling.

Wat is er nodig voor de inschrijving?
  • Identiteitskaart van het kind + gegevens en identiteitskaart van de ouder(s)
  • Rapport van de vorige school (indien van toepassing)

Taalbeleid

De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren.