Aanmelden/inschrijven? Of wenst u verdere informatie? Neem gerust contact op met de school.
Bekijk zeker het filmpje op onze welkompagina, zo kan u alvast de sfeer opsnuiven van onze gezellige school.

Nieuwe regeling aanmeldingsprocedure

Voor schooljaar 2024-2025 is het voor scholen die een capaciteitsbeperking invoeren verplicht om een elektronische aanmeldprocedure op te starten en dit samen met alle andere scholen uit de gemeente die een capaciteitsbeperking invoeren. Meer info vindt u via onderstaande knop.

Tijdspad aanmeldingsprocedure

Voorrangsregels bij inschrijving

Vanaf 1 februari 2024 kan er al aangemeld worden voor de groepen die voldoen aan volgende voorwaarden: 

  • broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen 
  • kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatsmedewerkers, … 

Aanmelden kan van 1 februari 2024 9u00 tot en met zondag 18 februari 2024 22u00.

Inschrijven met voorrang kan dan vanaf woensdag 21 februari tot en met maandag 26 februari 2024.

Indien u geen gebruik maakt van de aanmeldingsperiode en de inschrijvingsperiode die hierboven werd vermeld, vervalt uw recht op voorrang en kan u terug mee aanmelden vanaf 27 februari.

Opgelet, als u uw ticket niet verzilverd binnen deze periode wordt uw plaats niet meer beschikbaar gehouden en kan deze doorgegeven worden aan iemand die op de wachtlijst staat.

De inschrijvingslink met voorrang is niet meer actief. Heeft u de aanmeldingsperiode gemist, dan kan u nog steeds inschrijven vanaf 27 februari.

Uw peuter aanmelden?
Alle peuters met geboortejaar 2022 die starten in de loop van volgend schooljaar moeten aangemeld worden.

Instapregeling 2,5-jarige kleuters
Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2,5 jaar bereiken. Ze kunnen instappen na de eerst komende schoolvakantie.

Voor alle peuters geboren in 2020 organiseren we een aantal wenmomenten tijdens de schooluren. Op die momenten mogen (groot-)ouders samen met hun kindje een keertje in de klas komen spelen. De kindjes kunnen ook al eens een kijkje nemen in het nieuwe slaapklasje in onze kleuterblok.
Omwille van praktische redenen willen we u vragen om telefonisch een afspraak te maken.
Meer info : 03/383 08 15

Wij hopen dat uw peutertje zindelijk is op de instapdatum.
Uiteraard hebben wij er alle begrip voor dat het voor een peuter de eerste dagen even wennen is en ongelukjes mogelijk zijn. Op school wordt de zindelijkheid getraind door regelmatig een bezoek te brengen aan het toilet. Mogen wij vragen om uw kindje pamperbroekjes te laten dragen moest dit nog nodig zijn. Een zakje met reservekledij voorzien is handig, zo is een ongelukje vlug verholpen.

Heeft u kindje nood aan een middagdutje? Ons gezellig slaapklasje staat klaar om uw kind de nodige rust te bieden.

 Inschrijvingen
Om in onze lagere school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs. Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar schoolloopbaan in de kleuter- en de lagere school, tenzij hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt. De inschrijving gebeurt door de moeder, vader of voogd van de leerling.

Wat is er nodig voor de inschrijving?
  • Identiteitskaart van het kind + gegevens en identiteitskaart van de ouder(s)
  • Rapport van de vorige school (indien van toepassing)

Taalbeleid

De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

We hebben momenteel nog plaats in de volgende klassen:

Overzicht vrije plaatsen 2024-2025

Klas
Aantal reeds ingeschreven leerlingenMaximumcapaciteit
Aantal vrije plaatsen
KP18 (geboortejaar 2022)246
K124 (geboortejaar 2021)24wachtlijst
K217247
K320244
L12424wachtlijst
L217247
L32424wachtlijst
L419245
L523241
L623241
Onder voorbehoud van wijzigingen.