Welkom in de turnles bij juf Judith en meester Glen!

Voor elke klas zijn er wekelijks twee turnlesjes voorzien.
Deze gaan door in de grote sporthal.

Bij de jongste kleuters wordt er op los geëxperimenteerd met klein en groot materiaal en ontdekken we elke keer weer nieuwe dingen, waarvan we niet wisten dat we ze konden!
De grotere kleuters werken wat specifieker aan grove motoriek, lateralisatie, zelfredzaamheid, bewegen in tijd en ruimte, ritme en expressie.

Ook tijdens de turnlessen van de lagere school staat er altijd wel iets leuks en sportief op het programma.
We lopen, springen, dansen, spelen en jongleren.
We klimmen, klauteren, werken aan ons evenwicht en onze conditie. 
Maar we leren ook samenwerken, elkaar waarderen en fair-play.

Voor de leerlingen van de derde kleuterklas, het eerste, tweede en derde leerjaar staan enkele zwembeurten ingepland. Daarbij gaan we aan de slag met ‘Fred Brevet’.